VQ AKA RỒNG XANH

Play Center Play

Giá: 9,000đ /1 lượt quay.

 • LƯỢT QUAY GẦN ĐÂY

  Tài Khoản Giải Thưởng Thời Gian
  Trang**** Đã nhận được 5.000 Kim Cương 16:10:03

  28/09/2022

  Lee Y**** Đã nhận được 110 Kim Cương 16:06:05

  28/09/2022

  Nguye**** Đã nhận được 3.000 Kim Cương 16:03:04

  28/09/2022

  Thanh**** Đã nhận được 110 Kim Cương 16:01:04

  28/09/2022

  Hiể**** Đã nhận được 1.000 Kim Cương 15:59:04

  28/09/2022

  Diễ**** Đã nhận được 12.000 Kim Cương 15:57:03

  28/09/2022

  Lê D**** Đã nhận được 10.000 Kim Cương 15:54:06

  28/09/2022

  Văn **** Đã nhận được 110 Kim Cương 15:52:05

  28/09/2022

  Dưa **** Đã nhận được 10.000 Kim Cương 15:50:04

  28/09/2022

  Thanh**** Đã nhận được 3.000 Kim Cương 15:46:05

  28/09/2022