VÒNG QUAY LONG LÂN NHẢY MÚA

Play Center Play

Giá: 20,000đ /1 lượt quay.

 • LƯỢT QUAY GẦN ĐÂY

  Tài Khoản Giải Thưởng Thời Gian
  Nguy**** Đã nhận được 5.555 Kim Cương 12:24:03

  23/09/2021

  Tit Q**** Đã nhận được 7.777 Kim Cương 12:21:04

  23/09/2021

  Linh **** Đã nhận được 110 Kim Cương 12:18:06

  23/09/2021

  Diễ**** Đã nhận được 110 Kim Cương 12:14:04

  23/09/2021

  Trầ**** Đã nhận được 13.999 Kim Cương 12:10:05

  23/09/2021

  Quocb**** Đã nhận được 7.777 Kim Cương 12:08:03

  23/09/2021

  Vũ B**** Đã nhận được 999 Kim Cương 12:06:03

  23/09/2021

  Tuyen**** Đã nhận được 5.555 Kim Cương 12:02:04

  23/09/2021

  Phạ**** Đã nhận được 999 Kim Cương 11:59:04

  23/09/2021

  Phạ**** Đã nhận được 13.999 Kim Cương 11:57:03

  23/09/2021