TRẬN ĐẤU SINH TỬ

Play Center Play

Giá: 15,000đ /1 lượt quay.

 • LƯỢT QUAY GẦN ĐÂY

  Tài Khoản Thời Gian Giải Thưởng
  Chau **** vừa xong Đã nhận được 225 Kim Cương
  Minh **** 2 phút trước Đã nhận được 555 Kim Cương
  Xuân**** 5 phút trước Đã nhận được 555 Kim Cương
  Dung **** 6 phút trước Đã nhận được 555 Kim Cương
  Nguy**** 10 phút trước Đã nhận được 5.000 Kim Cương
  Minh **** 14 phút trước Đã nhận được 333 Kim Cương
  Nguy**** 18 phút trước Đã nhận được 1.111 Kim Cương
  Nguy**** 20 phút trước Đã nhận được 555 Kim Cương
  Tuyet**** 22 phút trước Đã nhận được 225 Kim Cương
  Ngô **** 25 phút trước Đã nhận được 333 Kim Cương