MÁY BÁN NƯỚC THẦN KÌ


Play
Giá: 19,000đ /1 lượt chơi.

Thể Lệ Rút kim cương Lịch sử quay trúng vật phẩm

LƯỢT CHƠI GẦN ĐÂY

Tài Khoản Giải Thưởng Thời Gian
Vèo **** Đã nhận được 5.000 Kim Cương 1 phút trước
Đìn**** Đã nhận được 500 Kim Cương 5 phút trước
Đìn**** Đã nhận được 999 Kim Cương 8 phút trước
Tuệ**** Đã nhận được 7.999 Kim Cương 10 phút trước
Lý M**** Đã nhận được 7.999 Kim Cương 13 phút trước
Tánh**** Đã nhận được 5.999 Kim Cương 17 phút trước
Sam S**** Đã nhận được 16.999 Kim Cương 20 phút trước
Dung **** Đã nhận được 5.999 Kim Cương 23 phút trước