VÒNG QUAY XM8 NÂNG CẤP

Play Center Play

Giá: 18,000đ /1 lượt quay.

 • LƯỢT QUAY GẦN ĐÂY

  Tài Khoản Thời Gian Giải Thưởng
  Tú N**** 1 phút trước Đã nhận được 310 Kim Cương
  Lê T**** 3 phút trước Đã nhận được 5.555 Kim Cương
  Mai B**** 4 phút trước Đã nhận được 3.500 Kim Cương
  Kỳ **** 7 phút trước Đã nhận được 105 Kim Cương
  Nguye**** 9 phút trước Đã nhận được 220 Kim Cương
  Soái**** 12 phút trước Đã nhận được 1.500 Kim Cương
  Khán**** 15 phút trước Đã nhận được 105 Kim Cương
  Hải**** 19 phút trước Đã nhận được 220 Kim Cương
  Đóm**** 23 phút trước Đã nhận được 1.500 Kim Cương
  Minh **** 25 phút trước Đã nhận được 105 Kim Cương