VÒNG QUAY M60 TỨ LINH

Play Center Play

Giá: 18,000đ /1 lượt quay.

 • LƯỢT QUAY GẦN ĐÂY

  Tài Khoản Thời Gian Giải Thưởng
  Cươ**** 1 phút trước Đã nhận được 5.555 Kim Cương
  Duy **** 4 phút trước Đã nhận được 5.555 Kim Cương
  Phan **** 7 phút trước Đã nhận được 333 Kim Cương
  Mai P**** 9 phút trước Đã nhận được 333 Kim Cương
  Hươ**** 11 phút trước Đã nhận được 14.999 Kim Cương
  Vietp**** 14 phút trước Đã nhận được 7.777 Kim Cương
  Thanh**** 15 phút trước Đã nhận được 5.555 Kim Cương
  Tuyen**** 18 phút trước Đã nhận được 220 Kim Cương
  Manh **** 20 phút trước Đã nhận được 7.777 Kim Cương
  Nelcy**** 22 phút trước Đã nhận được 333 Kim Cương