MÁY XÈNG HOA PHƯỢNG RỰC NỞ


Giá: 19,000đ /1 lượt quay.

Thể Lệ Rút kim cương Lịch sử quay trúng vật phẩm


LƯỢT CHƠI GẦN ĐÂY

Tài Khoản Giải Thưởng Thời Gian
Nhan **** Đã nhận được 250 Kim Cương 2 phút trước
Nguy**** Đã nhận được 15.999 Kim Cương 6 phút trước
Uyên**** Đã nhận được 8.888 Kim Cương 8 phút trước
Huỳ**** Đã nhận được 15.999 Kim Cương 10 phút trước
Vàng**** Đã nhận được 10.000 Kim Cương 12 phút trước
Nguy**** Đã nhận được 8.888 Kim Cương 16 phút trước
Nguy**** Đã nhận được 10.000 Kim Cương 18 phút trước
Hoàn**** Đã nhận được 2.999 Kim Cương 20 phút trước