VQ CR7 CHRONO

Play Center Play

Giá: 15,000đ /1 lượt quay.

 • LƯỢT QUAY GẦN ĐÂY

  Tài Khoản Giải Thưởng Thời Gian
  Trung**** Đã nhận được 3.333 Kim Cương 17:22:06

  28/09/2022

  Nguy**** Đã nhận được 120 Kim Cương 17:20:05

  28/09/2022

  Trầ**** Đã nhận được 3.333 Kim Cương 17:18:05

  28/09/2022

  Nguye**** Đã nhận được 555 Kim Cương 17:15:04

  28/09/2022

  Phan **** Đã nhận được 333 Kim Cương 17:11:05

  28/09/2022

  Nguye**** Đã nhận được 110 Kim Cương 17:09:04

  28/09/2022

  Dươ**** Đã nhận được 333 Kim Cương 17:05:05

  28/09/2022

  Thơ **** Đã nhận được 110 Kim Cương 17:04:04

  28/09/2022

  Messi**** Đã nhận được 7.777 Kim Cương 17:01:05

  28/09/2022

  Phạ**** Đã nhận được 110 Kim Cương 16:59:05

  28/09/2022