VÒNG QUAY THỎ NGỌC DỄ THƯƠNG

Play Center Play

Giá: 19,000đ /1 lượt quay.

 • LƯỢT QUAY GẦN ĐÂY

  Tài Khoản Giải Thưởng Thời Gian
  Trầ**** Đã nhận được 11.999 Kim Cương 13:32:03

  23/09/2021

  Hang **** Đã nhận được 110 Kim Cương 13:29:04

  23/09/2021

  Bo Th**** Đã nhận được 2.222 Kim Cương 13:25:05

  23/09/2021

  Anh T**** Đã nhận được 500 Kim Cương 13:22:05

  23/09/2021

  Phan **** Đã nhận được 444 Kim Cương 13:21:04

  23/09/2021

  Chuy**** Đã nhận được 11.111 Kim Cương 13:17:04

  23/09/2021

  Khnh **** Đã nhận được 11.999 Kim Cương 13:15:05

  23/09/2021

  Linh **** Đã nhận được 15.999 Kim Cương 13:13:04

  23/09/2021

  Dươ**** Đã nhận được 500 Kim Cương 13:11:03

  23/09/2021

  Ao Mi**** Đã nhận được 11.111 Kim Cương 13:09:04

  23/09/2021