VQ FREE FIRE

Play Center Play

Giá: 18,000đ /1 lượt quay.

 • LƯỢT QUAY GẦN ĐÂY

  Tài Khoản Giải Thưởng Thời Gian
  Trầ**** Đã nhận được 100K Thẻ Garena 15:29:05

  28/09/2022

  Bảo**** Đã nhận được 200K Thẻ Garena 15:26:04

  28/09/2022

  Huỳ**** Đã nhận được 12.999 Kim Cương 15:23:05

  28/09/2022

  Phạ**** Đã nhận được Code AK Rồng Xanh 15:20:04

  28/09/2022

  Thanh**** Đã nhận được 1TR Thẻ Garena 15:18:06

  28/09/2022

  Nguy**** Đã nhận được Code AK Rồng Xanh 15:17:05

  28/09/2022

  Dove **** Đã nhận được 100K Thẻ Garena 15:15:04

  28/09/2022

  Longg**** Đã nhận được 5100K Thẻ Garena 15:11:06

  28/09/2022

  Lê M**** Đã nhận được Code AK Rồng Xanh 15:09:05

  28/09/2022

  Nguye**** Đã nhận được 200K Thẻ Garena 15:06:05

  28/09/2022