M1014 LỤC LONG SIÊU CẤP

Play Center Play

Giá: 19,000đ /1 lượt quay.

 • LƯỢT QUAY GẦN ĐÂY

  Tài Khoản Thời Gian Giải Thưởng
  Đỗ**** 2 phút trước Đã nhận được 1.000 Kim Cương
  Huy D**** 4 phút trước Đã nhận được 15.000 Kim Cương
  Sói **** 8 phút trước Đã nhận được 15.000 Kim Cương
  Pé T**** 10 phút trước Đã nhận được 2.000 Kim Cương
  Rikak**** 12 phút trước Đã nhận được 15.000 Kim Cương
  Son L**** 16 phút trước Đã nhận được 1.000 Kim Cương
  Đag **** 19 phút trước Đã nhận được 2.000 Kim Cương
  PhanN**** 22 phút trước Đã nhận được 1.000 Kim Cương
  Trầ**** 24 phút trước Đã nhận được 1.000 Kim Cương
  Trầ**** 25 phút trước Đã nhận được 15.000 Kim Cương