VQ ĐÈN ÔNG SAO SẮC MÀU

Play Center Play

Giá: 18,000đ /1 lượt quay.

 • LƯỢT QUAY GẦN ĐÂY

  Tài Khoản Giải Thưởng Thời Gian
  Huỳ**** Đã nhận được 105 Kim Cương 02:27:04

  16/10/2021

  Phạ**** Đã nhận được 105 Kim Cương 02:25:05

  16/10/2021

  Dươ**** Đã nhận được 105 Kim Cương 02:24:04

  16/10/2021

  Hiế**** Đã nhận được 13.999 Kim Cương 02:22:03

  16/10/2021

  Võ T**** Đã nhận được 212 Kim Cương 02:18:04

  16/10/2021

  Thào**** Đã nhận được 5.555 Kim Cương 02:15:07

  16/10/2021

  Rubuy**** Đã nhận được 212 Kim Cương 02:13:03

  16/10/2021

  Đặ**** Đã nhận được 212 Kim Cương 02:09:06

  16/10/2021

  Thàn**** Đã nhận được 13.999 Kim Cương 02:07:05

  16/10/2021

  Linh **** Đã nhận được 5.555 Kim Cương 02:04:06

  16/10/2021