VÒNG QUAY BÁNH TRUNG THU SIÊU CẤP

Play Center Play

Giá: 17,000đ /1 lượt quay.

 • LƯỢT QUAY GẦN ĐÂY

  Tài Khoản Giải Thưởng Thời Gian
  Phạ**** Đã nhận được 15.999 Kim Cương 02:54:06

  16/10/2021

  Tđ T**** Đã nhận được 3.333 Kim Cương 02:52:05

  16/10/2021

  Văn **** Đã nhận được 11.111 Kim Cương 02:48:06

  16/10/2021

  Nhà **** Đã nhận được 3.333 Kim Cương 02:46:04

  16/10/2021

  De Su**** Đã nhận được 220 Kim Cương 02:44:05

  16/10/2021

  Gấu**** Đã nhận được 11.111 Kim Cương 02:40:06

  16/10/2021

  Nguy**** Đã nhận được 444 Kim Cương 02:38:05

  16/10/2021

  Cu Hi**** Đã nhận được 15.999 Kim Cương 02:34:06

  16/10/2021

  Trà **** Đã nhận được 11.111 Kim Cương 02:32:03

  16/10/2021

  Quố**** Đã nhận được 444 Kim Cương 02:30:07

  16/10/2021