VÒNG QUAY MÙA HÈ MÁT LẠNH

Play Center Play

Giá: 17,000đ /1 lượt quay.

 • LƯỢT QUAY GẦN ĐÂY

  Tài Khoản Thời Gian Giải Thưởng
  Thúy**** 1 phút trước Đã nhận được 1.399 Kim Cương
  Thúy**** 3 phút trước Đã nhận được 1.399 Kim Cương
  Bạc**** 5 phút trước Đã nhận được 389 Kim Cương
  Ngọ**** 8 phút trước Đã nhận được 289 Kim Cương
  黄**** 11 phút trước Đã nhận được 1.399 Kim Cương
  Hoà **** 13 phút trước Đã nhận được 9.999 Kim Cương
  Cu Hi**** 16 phút trước Đã nhận được 14.999 Kim Cương
  Đặ**** 17 phút trước Đã nhận được 289 Kim Cương
  Van T**** 20 phút trước Đã nhận được 289 Kim Cương
  Phạ**** 24 phút trước Đã nhận được 9.999 Kim Cương