VÒNG QUAY CHÚ CUỘI CÂY ĐA

Play Center Play

Giá: 13,000đ /1 lượt quay.

 • LƯỢT QUAY GẦN ĐÂY

  Tài Khoản Giải Thưởng Thời Gian
  Khôn**** Đã nhận được 444 Kim Cương 13:27:04

  23/09/2021

  Ân**** Đã nhận được 666 Kim Cương 13:25:05

  23/09/2021

  Phạ**** Đã nhận được 444 Kim Cương 13:21:04

  23/09/2021

  Ngọ**** Đã nhận được 333 Kim Cương 13:17:04

  23/09/2021

  Nguy**** Đã nhận được 666 Kim Cương 13:13:04

  23/09/2021

  Thuan**** Đã nhận được 5.555 Kim Cương 13:09:04

  23/09/2021

  Tung **** Đã nhận được 444 Kim Cương 13:06:04

  23/09/2021

  Vo Ma**** Đã nhận được 13.999 Kim Cương 13:04:04

  23/09/2021

  Vịt**** Đã nhận được 666 Kim Cương 13:02:04

  23/09/2021

  Hảo**** Đã nhận được 333 Kim Cương 12:59:03

  23/09/2021