VÒNG QUAY LỄ HỘI MÙA HÈ

Play Center Play

Giá: 13,000đ /1 lượt quay.

 • LƯỢT QUAY GẦN ĐÂY

  Tài Khoản Thời Gian Giải Thưởng
  Tam H**** vừa xong Đã nhận được 300 Kim Cương
  Nhà **** 2 phút trước Đã nhận được 14.999 Kim Cương
  Lavi **** 4 phút trước Đã nhận được 5.555 Kim Cương
  Mai P**** 6 phút trước Đã nhận được 300 Kim Cương
  Ha Vu**** 9 phút trước Đã nhận được 14.999 Kim Cương
  Hoàn**** 12 phút trước Đã nhận được 5.555 Kim Cương
  Nguy**** 14 phút trước Đã nhận được 1.300 Kim Cương
  Nguy**** 17 phút trước Đã nhận được 14.999 Kim Cương
  Duy A**** 20 phút trước Đã nhận được 14.999 Kim Cương
  Phạ**** 22 phút trước Đã nhận được 7.777 Kim Cương