VQ MP5 THIÊN THẦN BẠCH KIM

Play Center Play

Giá: 10,000đ /1 lượt quay.

 • LƯỢT QUAY GẦN ĐÂY

  Tài Khoản Giải Thưởng Thời Gian
  Tam H**** Đã nhận được 99 Kim Cương 17:16:05

  28/09/2022

  Đặ**** Đã nhận được 1.500 Kim Cương 17:13:04

  28/09/2022

  Đỗ**** Đã nhận được 1.500 Kim Cương 17:10:04

  28/09/2022

  Bich **** Đã nhận được 688 Kim Cương 17:08:05

  28/09/2022

  Tung **** Đã nhận được 1.500 Kim Cương 17:06:04

  28/09/2022

  Lươ**** Đã nhận được 1.800 Kim Cương 17:03:05

  28/09/2022

  Đỗ**** Đã nhận được 1.800 Kim Cương 17:01:05

  28/09/2022

  Thanh**** Đã nhận được 1.000 Kim Cương 16:57:03

  28/09/2022

  Huỳ**** Đã nhận được 1.800 Kim Cương 16:54:04

  28/09/2022

  Ngẩ**** Đã nhận được Random Kim Cương 16:51:46

  28/09/2022