MÁY XÈNG LỒNG ĐÈN CÁ CHÉP


Giá: 19,000đ /1 lượt quay.

Thể Lệ Rút kim cương Lịch sử quay trúng vật phẩm


LƯỢT CHƠI GẦN ĐÂY

Tài Khoản Giải Thưởng Thời Gian
Phạ**** Đã nhận được 2.999 Kim Cương 12:10:05

23/09/2021

Đạ**** Đã nhận được 2.999 Kim Cương 12:08:03

23/09/2021

Minh **** Đã nhận được 15.999 Kim Cương 12:06:03

23/09/2021

Lợi**** Đã nhận được 13.999 Kim Cương 12:02:04

23/09/2021

Thắ**** Đã nhận được 2.999 Kim Cương 12:00:04

23/09/2021

An Đ**** Đã nhận được 250 Kim Cương 11:57:03

23/09/2021

Kim T**** Đã nhận được 15.999 Kim Cương 11:53:04

23/09/2021

Đăn**** Đã nhận được 2.999 Kim Cương 11:52:03

23/09/2021