DU LỊCH HAWAI


Giá: 19,000đ /1 lượt quay.

Thể Lệ Rút kim cương Lịch sử quay trúng vật phẩm


LƯỢT CHƠI GẦN ĐÂY

Tài Khoản Giải Thưởng Thời Gian
Hanh **** Đã nhận được 15.999 Kim Cương 1 phút trước
Hạn**** Đã nhận được 10.000 Kim Cương 4 phút trước
Hùng**** Đã nhận được 13.999 Kim Cương 6 phút trước
Khanh**** Đã nhận được 10.000 Kim Cương 9 phút trước
Hoai **** Đã nhận được 10.000 Kim Cương 13 phút trước
Nguye**** Đã nhận được 2.999 Kim Cương 15 phút trước
Hà T**** Đã nhận được 10.000 Kim Cương 18 phút trước
Quang**** Đã nhận được 13.999 Kim Cương 21 phút trước