VÒNG QUAY MÃNG XÀ SIÊU VIP

Play Center Play

Giá: 19,000đ /1 lượt quay.

 • LƯỢT QUAY GẦN ĐÂY

  Tài Khoản Thời Gian Giải Thưởng
  Sơn **** vừa xong Đã nhận được 16.999 Kim Cương
  Anh D**** 2 phút trước Đã nhận được 3.000 Kim Cương
  Pham **** 5 phút trước Đã nhận được 10.000 Kim Cương
  Phuon**** 9 phút trước Đã nhận được 620 Kim Cương
  Đặ**** 11 phút trước Đã nhận được 10.000 Kim Cương
  Le Ng**** 14 phút trước Đã nhận được 620 Kim Cương
  Dung **** 16 phút trước Đã nhận được 10.000 Kim Cương
  Lý Q**** 20 phút trước Đã nhận được 3.000 Kim Cương
  Bảo**** 23 phút trước Đã nhận được 10.000 Kim Cương
  Khanh**** 26 phút trước Đã nhận được 3.000 Kim Cương